fbpx
8 listopada 2018

Zajęcia i warsztaty kreatywne

W naszym przedszkolu wspieramy dzieci na każdym etapie ich rozwoju, nie tylko trakcie pobytu w przedszkolu. Ciągle rozwijamy naszą ofertę edukacyjną o nowe zajęcia i warsztaty kreatywne, stymulujące i wspierające rozwój dzieci. Przedstawiamy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i pedagogów w wieloletnim doświadczeniem z Okami. Przystanek Kreatywność.

Zapoznaj się z ofertą i zapisz swoje dziecko na wyjątkowe zajęcia dodatkowe.

Eksperymenty/Warsztaty Naukowe

Zajęcia mają na celu wprowadzenie dziecka w świat doświadczeń chemicznych i fizycznych. Nauki techniczne są przyszłością edukacji, a ciekawość świata zewnętrznego i zjawiska przebiegających należy pobudzać od najmłodszych lat. Wykwalifikowana kadra wprowadza dzieci w świat zachodzących w świecie zjawisk, tłumacząc ich zależność. Warsztaty naukowe są doskonałą formą edukacyjną poprzez doświadczenie i zabawę, a także dodatkową formą wizualizacji podczas różnego rodzaju przedsięwzięć.

Sensoplastyka®

Sensoplastyka® to pewien rodzaj plastyki,a dokładniej mówiąc sensorycznej plastyki. Dziecko poznaje świat wszystkimi zmysłami. Połączenie doznań dotykowych i wzrokowych zapewnia wszechstronny rozwój. „Babranie się” jest naturalną potrzebą dziecka. Podążając za dzieckiem zapewniamy mu rozwój wszystkich zmysłów, z wykorzystaniem różnego rodzaju faktur i struktur bezpiecznych dla dzieci, niezależnie od alergii. Opiera się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu 100% bezpiecznych produktów spożywczych, dlatego odpowiednia jest zarówno dla niemowląt, jak i dzieci starszych.

Ratowniczek – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci

Ucząc dzieci pierwszej pomocy od najmłodszych lat, zaszczepiamy w nich chęć niesienia pomocy oraz prawidłowe schematy jej postępowania. Miś Teddy pozwala oswoić się dzieciom z widokiem bandaży, plastrów, a także niewielkimi rankami, które każdemu zdarzyć się mogą.

Podczas warsztatów:

  • każde dziecko zapamięta postępowanie ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
  • Dowie się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu.
  • Nauczy się dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
  • Będzie potrafiło wezwać pomoc i podać swoją lokalizację.
  • Nauczy się opatrywać lekkie ranki.

Bajki-Pomagajki

Jest to rodzaj zajęć z cyklu „bajki pomagajki”. Trener wprowadza dzieci w świat emocji na bezpiecznym znanym ich terytorium. W trakcie zajęć używa się także, pacynki. Bajkoterapia to popularna metoda wspierania rozwoju emocjonalnego i inteligencji dziecka oraz uruchamia wyobraźnię dziecięcą, a także pomaga zrozumieć dany problem. Budowanie osobistych zasobów dziecka opiera się na zdobyciu nowej wiedzy, poznanie nowych sposobów wyjścia z trudnej sytuacji, rekompensowaniu niezaspokojonych potrzeb i braków oraz budowaniu pozytywnego nastawienia.

Zumba

Zajęcia te mają na celu połączenie zabawy z umuzykalnieniem. Muzyka i aktywność ruchowa u dzieci rozwija się słuch muzyczny oraz duża motoryka. Zumba pozwala dzieciom przeniknąć w świat tańca i fitnessu poprzez zabawę oraz proste choreografie, przy lubianej, dostosowanej do wieku muzyce. Uczy dzieci koordynacji i równowagi. Pozwala także rozwijać wyobraźnię, kreatywność, dyscyplinę i pamięć.

Kreatywnik – warsztaty plastyczne

Zajęcia mają na celu kształtowanie oraz rozwijanie kreatywności własnej, inspirowanie do odkrywania zasobów twórczych. Wykorzystywane w zajęciach różne techniki plastyczne mają korzystny wpływ na motoryczny, emocjonalny, intelektualny, estetyczny oraz społeczny rozwój dzieci.

Animacje z chustą Klanza

Zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte oraz spontaniczne. Zabawy animacyjne są doskonałym uzupełnieniem procesu edukacyjnego. Pozwalają dzieciom przenieść się w świat animacji tematycznych, dzięki czemu rozwijają wyobraźnię, kształtują kreatywność, a także wzmacniają proces grupowy i współdziałanie.

Dogoterapia – warsztaty z psem

Program opiera się na założeniu: bezpieczeństwo psa oznacza bezpieczeństwo człowieka. Promuje działania profilaktyczne: zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań. Nasze doświadczenia pokazują, że dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym bardzo dobrze radzą sobie z nabywaniem najważniejszych umiejętności prawidłowego zachowania się w obecności zwierzęcia. Jest to najlepszy czas na zapoznanie ich z prawidłowymi wzorcami postępowania w sytuacji spotkania z nieznanym psem, a także jakie są zasady postępowania wobec psa, który żyje z nimi pod jednym dachem. Zajęcia wspomagają rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, motoryczny oraz samodzielność. Podczas takich zajęć przybliżamy uczestnikom psie potrzeby, obowiązki opiekuna psa, jak i humanitarne traktowanie zwierząt.

Grafomotoryka z elementami terapii ręki

Grafomotoryka to szereg ćwiczeń umożliwiających dzieciom poprawne pisanie (GRAFIKA – zapis, MOTORYKA – zdolność wykonania różnych czynności ruchowych). Pisanie jest czynnością wtórną do nauki czytania, wszystkie początkowe oddziaływania związane z nauką czytania w rzeczywistości i z nauką pisania. Zanim dziecko rozpocznie naukę pisania należy rozwinąć u niego sprawności psychomotoryczne. Cele zajęć to: wypracowanie prawidłowego sposobu trzymania narzędzia pisarskiego, ograniczenie zbyt dużego na